Dat Rijsoord al uit vroeger tijd een kunstenaarsdorp was , staat als een paal boven water. Het is daarom ook zo belangrijk om dit ‘levendig’ te houden, ook onder de ‘jongste’ bevolking uit Rijsoord/Ridderkerk en omstreken.

Om die reden wordt er 20 juni een ‘Midsummerschool’ georganiseerd, waarbij leerlingen van het Farelcollege uit Ridderkerk naar Rijsoord komen om daar dezelfde mooie plekjes vast te leggen als 140 jaar geleden de Amerikaanse kunstschilders deden. En als klap op de vuurpijl zullen er kinderen van de Brede School verkleed gaan in Rijsoordse klederdracht en poseren voor onze aspirant kunstenaars. Niet alleen de leerlingen maar iedereen die het leuk vindt om in de buitenlucht op de diverse locaties te komen schilderen, zal hiervoor te zijner tijd uitgenodigd worden, zodat Rijsoord op 20 juni 1 groot schildersdorp wordt!

Aan het eind van de dag zal er in Ross Lovell, het toenmalige Wapen van Rijsoord, een expositie worden gehouden met het werk van de Amerikaase kunstschilders van toen en de teken- en schilderwerken die het resultaat is van het schilderen op locatie van die dag. Dit gebeurt in het zoldervertrek dat vroeger benut werd als atelier door de kunstenaars.  Er zullen tevens op het terras ‘oudhollandse’ pannenkoeken worden geserveerd en na afloop zal de achterkleindochter van Wilhelmina Douglas, Alexandra van Dongen, een lezing houden over het Rijsoord van toen, waarbij zij ook heel veel nog maar net ontdekte afbeeldingen laten zien van schilderijen die via het internet getraceerd zijn.

Wij wensen u heel veel cultureel plezier de komende maanden. De regionale kranten zullen u van het één en ander op de hoogte houden.

 

Go to top